Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Hapkido

Ο Κωνσταντίνος Περρέας σε εκπαίδευση Hapkido
Ο Κωνσταντίνος Περρέας σε εκπαίδευση Hapkido

Aκολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Hapkido, το οποίο διαμορφώνεται όπως το διδάχθηκε προσωπικά ο Μιχάλης Παλαιολόγος από τα χέρια του Grandmaster Kwang Sik Myung. Ο Μιχάλης Παλαιολόγος εκπροσωπεί την European Hapkido Alliance(E.H.A.) – The Korea Hapkido Federation στην Ελλάδα και είναι ο Δάσκαλος του Εκπαιδευτή Hapkido του Πρότυπου Κέντρου GongLove Harmony, Κωνσταντίνου Περρέα, κατόχου 4ου DAN μαύρης ζώνης στο Hapkido.

Από την άσπρη ζώνη μέχρι το 1ο Dan μαύρη ζώνη, μαζί με dan jun ho hup (αναπνευστικές ασκήσεις), do jin bup, 120 kicks και 97 βήματα στις φόρμες, υπάρχουν συνολικά 586 τεχνικές

Από την άσπρη ζώνη μέχρι το 1ο Dan Μαύρη Ζώνη (586 τεχνικές)

10th Gup

gonglove_hapkido_10gup White with Yellow Stripe  (31 τεχνικές) 

 • Single Punching 1  10 단식 권술 10
 • Hapkido 10 Basic Techniques  합기도 기본 술기 10
 • Technique Of Dynamic Movement  도진  1
 • Single Kicking 1  10 단식 족술 10

9th Gup

gonglove_hapkido_09gupYellow (53 τεχνικές)  

 • Single Punching 11  20  단식 권술 10
 • Techniques Of Wrist Part  손목 
 • A. Joint Locking 5
 • B. Striking 5
 • C. Kicking 5
 • D. Throwing 5
 • Single Kicking 11  20 단식 족술 10
 • Hapkido 1st Form Chun Ki Hyung Sae  천기 형세 13

8th Gup

gonglove_hapkido_08gupYellow with Orange Stripe (44 τεχνικές) 

 • Dan Jon Breathing With Down Way  단전 호흡 하단 1
 • Method Of Falling With Run  전면 낙법 1
 • Front Grabbing Techniques  전면 
 • A. Low Sleeve 2
 • B. Middle Sleeve 2
 • C. Shoulder 2
 • D. Behind The Neck 2
 • E. Lapel Grab 2
 • F. Chest Grab 6
 • G. Armpit Grab 2
 • H. Belt Grab 4
 • Double Kicking Techniques  복식 족술 20

7th Gup

gonglove_hapkido_07gupOrange (66 τεχνικές) 

 • Defensive Punching Techniques 방권술 (45)
 • Basic 5
 • A. Striking 10
 • B. Joint Locking 10
 • C. Kicking 10
 • D. Throwing 10
 • Hapkido 2nd Form Ji Ki Hyung Sae  지기 형세 21

6th Gup

gonglove_hapkido_06gupOrange with Green Stripe (52 τεχνικές) 

 • Dan Jon Breathing With Open to Close  단전 호흡 내측 1
 • Method Of Falling With Jumping  전면 뛰어서 낙법 1
 • Double Punching Techniques  복식 권술 10
 • Techniques Of Other Wrist Part  손목  (20)
 • A. Cross Wrist Grab 5
 • B. Side Wrist Grab 5
 • C. Double Grab 5
 • D. Two Hand Grab 5
 • Jump Kicking Techniques  도약 족술 20

5th Gup

gonglove_hapkido_05gupGreen (57 τεχνικές) 

 • Defensive Kick Techniques  방족술 (40)
 • A. Front Kick 10
 • B. Side Kick 10
 • C. Roundhouse Kick 10
 • D. Heel High Hook 10
 • Hapkido 3rd Form Nai Ki Hyung Sae  내기 형세 17

4th Gup

gonglove_hapkido_04gupGreen with Blue Stripe (65 τεχνικές) 

 • Dan Jon Breathing With Upper Way 단전 호흡 상단 1
 • Method Of Falling Over Obstacle 장애물 낙법 1
 • Rear Grabbing Techniques  뒤에서 잡혔을 
 • A. Collar 5
 • B. Shoulder 8
 • C. Middle Sleeve 5
 • D. Wrist 8
 • E. Top of Head 5
 • Fly Kicking Techniques  고도 족술 12
 • Jump Double Kicking Techniques 20

3rd Gup

gonglove_hapkido_03gupBlue (53 τεχνικές) 

 • Defensive Throwing  방투술 (33)
 • A. Throwing Techniques 3
 • B. Before Being Grabbed 10
 • C. When Grabbed 10
 • D. At The Moment Of Throwing 11
 • Hapkido 4Th Form Wai Ki Hyung Sae  외기 형세 19

2nd Gup

gonglove_hapkido_02gupBlue with Red Stripe (54 τεχνικές) 

 • Dan Jon Breathing With Power  단전 호흡 힘모아 1
 • Method Of Falling With Flapping  회전 낙법 1
 • Bearhug Techniques (34)
 • A. From Front Arms Not Pinned 5
 • B. From Front Arms Pinned 5
 • C. From Rear Not Pinned 6
 • D. From Rear Fingers Interlaced 3
 • E. From Rear Arms Pinned 5
 • F. Double Shoulder Grab From The Rear 5
 • G. Full Nelson 5
 • Special Kick Techniques  특수 족술 18

1st Gup

gonglove_hapkido_01gupRed (81 τεχνικές)   

 • Techniques Of Attack From Sitting  좌기 선수 8
 • Choke Techniques (46)  조르기
 • A. Choke From Front With Hands 8
 • B. Choke From Side 6
 • C. Headlock From Front 6
 • D. Choke From Rear 7
 • E. Cross Choke From Front 9
 • F. Choke From Lying Down 8
 • G. Choke From Lying Down  Arms Pinned 2
 • Hapkido 5th Form Ki Hap Hyung Sae  기합 형세 27
 • KI HAP HYUNG SAE

Υποψήφιος Μαύρης Ζώνης

gonglove_hapkido_00gup

Red with Black Stripe (30 τεχνικές)

 • Techniques Of Attack From Sitting  좌기 (20)
 • B. Cross Wrist 8
 • C. Shoulder 4
 • D. Back Of The Neck 4
 • E. Lapel 4
 • Special Fly Kick Techniques  비상 족술 10

Σύνολο 1ου Dan Μαύρης Ζώνης

gonglove_hapkido_0gupTotal 합계 586  τεχνικές 

 

 

gonglove_harmony_hapkido-programme01

Από το 1ο Dan μέχρι το 7ο Dan Μαύρη Ζώνη η διδακτέα ύλη είναι:

Διδακτέα Ύλη Hapkido από το 1ο Dan στο 7ο Dan Μαύρη Ζώνη

ΕΠΙΠΕΔΟΤΕΧΝΙΚΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ
1o DanAttack TechniquesKnife TechniquesShort Stick DefenseShort Stick Form
2o DanReverse Attack TechniquesSword Attack TechniquesShort Stick TechniquesKnife Forms
3o DanTechniques of Pressure PointLong Stick Basic TechniquesSword TechniquesSword Forms
4o DanSpecial Self DefenseMini Stick TechniquesLong Stick Techniques
5o DanAttack with Power TechniquesThrowing Knife TechniquesMiddle Stick Techniques
6o DanTwo Person TechniquesCane Techniques
7o DanOne Hand TechniquesRope Techniques

Άλλα συστήματα έχουν μιμηθεί και έχουν προχωρήσει σε αντιγραφή αυτών των τεχνικών για να αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες τάσεις και μόδες, αλλά η πραγματική δοκιμασία πολλών πραγμάτων στη ζωή είναι η δοκιμασία του χρόνου. Ενώ οι τάσεις και οι μόδες έρχονται και παρέρχονται, αυτές οι παραδοσιακές τεχνικές έχουν διδαχθεί όπως ήταν πριν από 50 χρόνια. Οι αρχές αυτές έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου και εξακολουθούν να διδάσκονται, και θα συνεχίσουν να διδάσκονται. Ωστόσο, η εφαρμογή της θεωρίας θα έπρεπε, και πρέπει, να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες συνθήκες.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνδυάζονται αρμονικά σε ένα συνολικό μαχητικό σύστημα που ωφελεί τον άνθρωπο σωματικά και πνευματικά. Μπορεί δε να εξασκηθεί από ανθρώπους όλων των ηλικιών που όσο προχωρούν δυναμώνουν συνολικά σε όλα τα επίπεδα.

gonglove_harmony_hapkido_programme02

Πρότυπο Κέντρο GongLove Harmony