Γκονγκ Διέλευση της Αφροδίτης στο Γιούχτα

1106

Τα γκονγκ παίζουν στην κορφή του Γιούχτα, χαράματα, κατά τη διάρκεια της αστρονομικής παρατήρησης της διέλευσης της Αφροδίτης μπροστά από τον Ήλιο.