Ιδιότητες του Θεραπευτικού Γκονγκ

 

Ο ήχος του γκονγκ είναι απρόβλεπτος και πρωτόγνωρος, με οργανική ανάπτυξη και φυσική ομορφιά
Ο ήχος του γκονγκ είναι απρόβλεπτος και πρωτόγνωρος, με οργανική ανάπτυξη και φυσική ομορφιά

Το γκονγκ ανήκει στην κατηγορία των ιδιόφωνων μουσικών οργάνων, των οργάνων που παράγουν ήχο με το να πάλλεται το ίδιο τους το σώμα. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν οι καμπάνες, οι ωδικοί λέβητες, τα σείστρα αλλά και το ίδιο το ανθρώπινο σώμα. Το γκονγκ είναι το μουσικό όργανο με την μεγαλύτερη αντήχηση, γνωστό μέχρι σήμερα. Ο ήχος του γκονγκ είναι ένας ήχος απρόβλεπτος και πρωτόγνωρος, ένας ήχος με οργανική ανάπτυξη και φυσική ομορφιά όταν το γκονγκ παίζεται ορθά. Τότε, μπορεί να θυμίζει τον αχό της θάλασσας, τον αέρα που φυσά, τη βροντή που αντηχεί περίγυρα και μας κυκλώνει, τις καμπάνες της Ανάστασης, το αεροπλάνο που περνά, αγγέλους που τραγουδάνε, το βόμβο από ένα σμάρι μέλλισες που τριγυρνά, και ότι άλλο βάλει ανθρώπου νους. Το γκονγκ είναι ένας αναλογικός κρυσταλλικομεταλλικός χειροκίνητος συνθετητής παλμών και δονήσεων με άπειρους βαθμούς ελευθερίας κίνησης που μετατρέπει την κινητική ενέργεια της κρούσης ή και της μικροκρούσης / τριβής ώστε να δημιουργήσει έναν καμβά απειράριθμων εναρμόνια εν διαφωνία ενδελεχώς πεπλεγμένων ηχητικών συχνοτήτων που γεννούν σύμπαντα ηχητικών μορφοκλασμάτων – ηχητικών φράκταλ, οπότε ο ανθρώπινος εγκέφαλος  – αναζητώντας αυτόματα την ερμηνεία των πρωτόγνωρων ήχων – προβάλλει στο νου εικόνες που συνδυάζει με τους ήχους αυτούς όπως τους αντιλαμβάνεται, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο φαινόμενο νοητικής συναισθησίας, σε συνάρτηση με τα βιώματα και το πολιτιστικό υπόβαθρο του καθενός, ενώ καταγράφονται πλήθος άλλων μοναδικών αντιληπτικών φαινομένων που δεν έχουν συσχετιστεί ποτέ τόσα πολλά και τόσο ακαριαία με την ακρόαση και τη θέαση ενός μουσικού οργάνου. Ο νους επικεντρώνεται και προσηλώνεται προσπαθώντας να ερμηνεύσει και να κατανοήσει το άκουσμα του γκονγκ, το οποίο δε συγκρίνεται με το άκουσμα κανενός άλλου μουσικού οργάνου. Έτσι ο ειρμός των σκέψεων σταματά αυτόματα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια κι ο νους εισέρχεται σε μια «ηχητική κατάσταση διευρυμένης αντίληψης» που έχει ιδιαίτερη θεραπευτική αξία, μέσα στο αξιοσημείωτα μικρό χρονικό διάστημα τριών έως ενενήντα δευτερολέπτων από την έκθεση στο γκονγκ, όπως συχνά αναφέρεται από τους διδάσκοντες τη θεραπευτική του χρήση.

Ο ήχος του γκονγκ παρομοιάζεται «Με το εν αρχή ην ο Λόγος», τον ήχο του σύμπαντος, τον αιώνιο απόηχο της θεωρίας της «Μεγάλης Έκρηξης» και των άπειρων εκρήξεων που ακολούθησαν και συνεχίζουν να συγχωνεύονται σε ένα συμπαντικό ηχητικό ταξίδι, σε ένα ατέρμονο σύμπαν ύλης – δόνησης – ήχου – μουσικής – λόγου. Διδάσκεται επίσης για τον ήχο του γκονγκ ότι είναι ταυτόσημος ως ο ακουστός ήχος με τον άκρουστο μη ακουστό ήχο του «Aum» («Ωμ»), τον ήχο της δημιουργίας που διαρρέει τα πάντα, σύμφωνα με τον Ινδουισμό.

Ο ήχος του γκονγκ είναι ο ήχος της καθολικής αντήχησης και περιλαμβάνει όλες τις συχνότητες, τις τονικές διαβαθμίσεις και τις αρμονικές μέσα στο ακουστικό φάσμα αλλά ακόμη κι αυτές που δεν μπορούμε να ακούσουμε. Μέσα στο συνεχές συχνοτικά υπόβαθρο του καθολικού ήχου του γκονγκ, αναδύονται αυθόρμητα ολοκληρωμένες ενδελεχείς συστάδες συχνοτήτων κι αρμονικών που έχουν πληρότητα, ζωντάνια και απρόβλεπτη ανεξαρτησία, γι’ αυτό κι ονομάζονται ζωντανοί ή οργανικοί ήχοι. Είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισοδύναμων χτύπων σε ηχητικά μπουκέτα απογόνων συχνοτήτων, λόγω της μεγάλης διάρκειας κι έντασης της διατήρησης (sustain) του ήχου της κάθε κρούσης.

Το γκονγκ είναι σαν μια φανταστική κιθάρα μ’ ένα εκατομμύριο χορδές
Το γκονγκ είναι σαν μια φανταστική κιθάρα μ’ ένα εκατομμύριο χορδές

Δεν είναι απλό να παίξει κάποιος ορθά το γκονγκ, παρόλο που αρχικά σε κάποιους μπορεί να φαντάζει έτσι. Δεν πρόκειται περί ενός κρουστού απλά ή ενός κοινού μουσικού οργάνου. Το γκονγκ είναι μια εξαιρετική αυτενισχυόμενη δονητική μηχανή, ένα πραγματικό διαδονητικό σύστημα, σαν να έχεις μπροστά σου ένα τεράστιο πλήθος από χορδές που συντονίζονται μεταξύ τους με το δικό τους ζωντανό κι αλληλεπιδραστικό τρόπο, σαν να παίζεις συγχορδίες σε μια φανταστική κιθάρα μ’ ένα εκατομμύριο χορδές. Λέγεται ότι ο ήχος του γκονγκ ισοδυναμεί στο μέγιστο της έντασής του, κάτι που σπάνια μπορεί να βιώσουμε, με τον ήχο από εκατόν οκτώ κοινά μουσικά όργανα που παίζουν μαζί.

Συχνά ακούγονται
Συχνά ακούγονται «αγγελικές φωνές» μέσα στους ήχους του γκονγκ

Ο αέρας που περιβάλλει το δονούμενο γκονγκ συμπυκνώνεται από τις αντηχήσεις, οι οποίες δημιουργούν αισθητούς ηχητικούς τόνους, συχνότητες που έχουν την ιδιότητα να γίνονται αντιληπτές όχι μόνο από τ’ αυτιά αλλά και κιναισθητικά μ’ έναν απτό τρόπο αφού όταν ακούμε το γκονγκ, δονείται όλο μας το σώμα. Ο ήχος του γκονγκ είναι ένας ήχος τόσο περιεκτικός, πυκνός και πλήρης που με την πληρότητά του «σβήνει» μαγικά κάθε ήχο του περιβάλλοντος, καταλαμβάνοντας όλον τον ηχητικό χώρο και δημιουργώντας ένα ρευστό κι απτό δονητικό ηχοτοπίο. Επειδή το αυτί του καθενός είναι διαφορετικό, καθένας ακούει κι ο εγκέφαλος ερμηνεύει τελείως διαφορετικά το γκονγκ με αποτέλεσμα συχνά να αναφέρονται ότι ακούστηκαν μουσικά όργανα που δεν υπήρχαν στο χώρο ή ακόμη και ψαλμωδίες ή φωνές που τραγουδούν, που επίσης στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν, οι επωνομαζόμενες «αγγελικές φωνές».

Ο χρόνος μοιάζει να σταματά στο πεδίο του γκονγκ
Ο χρόνος μοιάζει να σταματά στο πεδίο του γκονγκ

Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας μουσικής θεραπείας με γκονγκ, αρχικά ακούμε το γκονγκ με τα αυτιά μας και καθώς οι δονήσεις πλημμυρίζουν το χώρο, η πυκνότητα και η εμβύθιση σ’ αυτές κάνει όλο μας το σώμα να δονείται και να συμπεριφέρεται σαν ένα μεγάλο αυτί μέχρι να νιώσουμε τον ήχο και τις δονήσεις στο κυτταρικό επίπεδο. Τότε ο πλήρης συντονισμός με το σώμα προκαλεί αποϋλοποίηση της συνήθους σωματικής μας συνείδησης, μια πρωτόγνωρη αίσθηση για πολλούς που οδηγεί τον ακροατή σε μια τροποποιημένη κατάσταση συνειδητότητας υψηλής θεραπευτικής αξίας που συνοδεύεται από φαινόμενα «παγώματος του χρόνου», ένα μοναδικά απελευθερωτικό βίωμα.

Υπάρχει η άποψη που μελετάται στην πράξη, εδώ και πενήντα χρόνια περίπου, ότι κάθε όργανο και τμήμα του ανθρώπινου σώματος έχει τη δική του ιδιοσυχνότητα, όταν βρίσκεται στην βέλτιστη κατάστασή του, όπως και κάθε τι στη φύση. Στις συνεδρίες γκονγκ, θεωρείται ότι επανερχόμαστε σε κατάσταση δονητικής – συχνοτικής ισορροπίας καθώς κάθε μέρος του σώματος ή όργανο που ασθενεί ή δονείται σε διαφορετική δόνηση από την ιδιοσυχνότητα βέλτιστης κατάστασης απορροφά μέσα από το πλήρες φάσμα του ήχου του γκονγκ εκείνες ακριβώς τις δονήσεις και συχνότητες που του χρειάζονται για να επανέλθει σε ισορροπία. Ιδανικά ο ακροατής – αποδέκτης των δονήσεων είναι ξαπλωμένος αλλά μπορεί να είναι και καθιστός, ή σε ιδιαίτερες περιπτώσεις ακόμη και να κινείται στο χώρο. Συχνά παρατηρείται οι ακροατές να σηκώνουν τα χέρια τους στον αέρα καθώς βιώνουν τα κύματα των δονήσεων να πλημμυρίζουν το χώρο, να κατακλύζουν το σώμα τους και βιώνουν αισθήματα αιώρησης.

Ο ήχος του γκονγκ προκαλεί φαινόμενα συναισθησίας και συγχρονισμό των ημισφαιρίων του εγκεφάλου
Ο ήχος του γκονγκ προκαλεί φαινόμενα συναισθησίας και συγχρονισμό των ημισφαιρίων του εγκεφάλου

Τα υψηλής ποιότητας γκονγκ έχουν εντυπωσιακή ικανότητα στο να προκαλέσουν και φαινόμενα συναισθησίας, κατά την οποία αναμειγνύονται οι αισθήσεις προκαλώντας στον κάθε ακροατή διαφορετικά αποτελέσματα, οδηγώντας σε ονειρικούς τόπους, δημιουργώντας ποικίλα συναισθήματα, ακόμη κι οράματα. Η κατάσταση συναισθησίας θεωρείται ουσιαστική για τη θεραπεία, την αναζωογόνηση και την μεταμόρφωση του ατόμου. Η έμφυτη δημιουργικότητα του καθενός «ξεκλειδώνει» καθώς ενεργοποιείται το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου, η δημιουργική εμπνευσμένη πλευρά μας, η οποία μπορεί μετά να πάρει σχήμα και μορφή από το αριστερό ημισφαίριο της αιτίασης και της λογικής. Συχνά μετά από μια συνεδρία γκονγκ ο ακροατής μπορεί να βιώσει πλούτο δημιουργικών ιδεών σε σχέση με την προγενέστερή του κατάσταση.

Η δονητική μήτρα του γκονγκ καθαρίζει κι ενεργοποιεί, χαλαρώνει κι αναζωογονεί
Η δονητική μήτρα του γκονγκ καθαρίζει κι ενεργοποιεί, χαλαρώνει κι αναζωογονεί

Ο ήχος του γκονγκ μέσα από την φυσική του πληρότητα και αρμονία μας οδηγεί με βιωματικό τρόπο στην δική μας κατάσταση πληρότητας και αρμονίας ενώ φτάνοντας μέχρι τον πυρήνα των κυττάρων, ξεκλειδώνει τη δική τους μνήμη βέλτιστης κατάστασης αναδομώντας το DNA. Υπενθυμίζει στο ασυνείδητο κομμάτι του εαυτού μας τους ήχους που ακούγαμε όσο βρισκόμασταν σε εμβρυακή κατάσταση, τους χτύπους της καρδιάς της μητέρας μας, μέσα στο υγρό προστατευτικό περιβάλλον της μήτρας. Έτσι τίθενται σε εκκίνηση εμβρυακοί απενεργοποιημένοι μηχανισμοί μιας διαδικασίας αναζωογόνησης και αναδόμησης εκ των έσω. Με παρόμοιους μηχανισμούς λειτουργούν οι μηχανισμοί χαλάρωσης, αποβολής άγχους και φόβων. Το πλήρες φάσμα συχνοτήτων μας περικλείει σ’ ένα στροβιλιζόμενο ρευστό κουκούλι ήχων, την αντηχητική φυσαλίδα του γκονγκ, μια δονητική μήτρακαθαρίζοντας κι ενεργοποιώντας τα ενεργειακά κέντρα του σώματος που περιγράφουν οι ανατολικές παραδόσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το καθαρό χρονικό διάστημα σαράντα πέντε λεπτών εμβάπτισης στον ήχο του γκονγκ μιας ηχωκάθαρσης να ισοδυναμεί με ξεκούραση, χαλάρωση, τόνωση κι αναζωογόνηση οκτώ ωρών νυκτερινού ύπνου. Πολλοί συμμετέχοντες αναφέρουν ότι δεν αντιλήφθηκαν πότε πέρασε ο χρόνος της συνεδρίας, ενώ όσοι αφήνονται ολοκληρωτικά στις δονήσεις και τα’ ακούσματα, μπορεί να μεταπίψουν σε μια βαθιά απελευθερωτική ονειρική κατάσταση εκτός χρόνου. 

Η Φύση δομείται με τις αναλογίες του αριθμού Φ. Ετσι κι ο ήχος του γκονγκ
Η Φύση δομείται με τις αναλογίες του αριθμού Φ. Ετσι κι ο ήχος του γκονγκ

Μια ιδιαίτερη ιδιότητα που έχει ο ήχος του γκονγκ σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία είναι ότι το φάσμα των συχνοτήτων και των αρμονικών που αναπτύσσονται η μία μετά την άλλη, ακολουθούν ως αναλογία μεταξύ τους που τείνει προς τον πασίγνωστο αριθμό Φ, τον αριθμό της Χρυσής Τομής, που αντιστοιχεί σε μουσικό διάστημα ελάσσονος έκτης, ακολουθώντας τους αριθμούς Fibonacci 1,2,3,5,8,13,κλπ μέχρι να φτάσουν σε μη ακουστές από τον άνθρωπο συχνότητες. Αυτή η συγκεκριμένη ιδιότητα είναι που κάνει τον ήχο του γκονγκ τόσο φυσικό και «σπειροειδή» καθώς αναπτύσσεται οργανικά σε «μπουκέτα» που «ανθίζουν συχνότητες» και παρασέρνει το νου στην ομορφιά του. Ο εξαιρετικός Νεοζηλανδός συνθέτης Hayden Christholm, με επιρροές κι έμπνευση από τον Πυθαγόρα και την αρχαία Ελλάδα, μελετώντας τις αρμονικές που ακολουθούν τους αριθμούς Fibonacci, κατέληξε να τις ονομάζει

Τα πλανητικά γκονγκ μας δίνουν μια ιδέα για τη Μουσική των Σφαιρών του Πυθαγόρα
Τα πλανητικά γκονγκ μας δίνουν μια ιδέα για τη Μουσική των Σφαιρών του Πυθαγόρα

«Η Αγάπη σε Αριθμούς» ενώ ο Ντον Κονρώ τονίζει ότι πρόκειται για την ακολουθία με την ελάχιστη αντίσταση και τη μέγιστη φυσική ομορφιά. Τα «πλανητικά» γκονγκ υψηλής ποιότητας που κατασκευάζονται σήμερα «κουρδισμένα» σε συγκεκριμένα φάσματα συχνοτήτων αντιστοιχώντας σε διάφορες περιόδους περιφοράς ουρανίων σωμάτων, φέρνουν νέες αρμονικές ποιότητες, νέους χαρακτήρες και ξεχωριστή ομορφιά στην υπάρχουσα ποικιλία των γκονγκ δίνοντας μια ιδέα της Μουσικής των Σφαιρών του μεγάλου φιλόσοφου Πυθαγόρα στον σύγχρονο ακροατή.

Ο Εμότο κατέγραψε ότι το νερό έχει μνήμη και συνείδηση
Ο Εμότο κατέγραψε ότι το νερό έχει μνήμη και συνείδηση

Αν συνδυάσουμε την ιδιότητα της «φυσικής αρμονίας» των ήχων του γκονγκ με τα αποτελέσματα της πολυετούς έρευνας του Ιάπωνα επιστήμονα Μασάρου Εμότ(Masaru Emoto), τα οποία υποδεικνύουν ότι το νερό έχει συνείδηση, έχει μνήμη και καταγράφει όλες τις πληροφορίες στις οποίες εκτίθεται (ο αναγνώστης μπορεί να βρει πληθώρα πληροφοριών και ντοκιμαντέρ για την εν λόγω έρευνα στο διαδίκτυο αλλά και στα βιβλία του Εμότο που κυκλοφορούν και στα Ελληνικά) και θυμηθούμε ότι το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από νερό σε ποσοστό πάνω από 70% (ο εγκέφαλος μεγαλύτερο του 90%) οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι κατά την έκθεση στους φυσικούς ήχους του γκονγκ, ουσιαστικά «εγχέουμε» στο νερό που αποτελεί το σώμα μας αρμονία, διαγράφοντας αρνητικές καταγεγραμμένες δονήσεις και ζωοποιώντας το ξανά. Ελπίζουμε σύντομα να μπορέσουμε να έχουμε παρατηρήσεις νερού που έχει εκτεθεί σε δονήσεις γκονγκ από τα εργαστήρια του Ιάπωνα επιστήμονα. Μέχρι τότε μπορούμε με ασφάλεια να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της κινηματογράφησης δειγμάτων αίματος πριν και μετά από μια ηχωκάθαρση γκονγκ, που δημοσιεύτηκαν το 2012 από τον Richard Rudis. Παρατηρήθηκε βελτίωση της κατάστασης των ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, Τ-λεμφοκυττάρων και των αιμοπεταλίων, βελτίωση της οξυγόνωσης, ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος και σημαντική μείωση των προσβληθέντων κυττάρων από φλεγμονές.

Το
Το «Φαινόμενο της Πεταλούδας» βρίσκει εφαρμογή στα γκονγκ. Πατήστε στην εικόνα για βίντεο αρχείου

Πεδίο έρευνας για τους επιστήμονες θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια το λεπτοφυές ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που μπορεί να δημιουργεί το γκονγκ όταν δονείται και ταλαντώνεται, η αλληλεπίδρασή του με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του ανθρώπου καθώς και η επίδραση του γκονγκ σε ανοικτούς χώρους στα καιρικά και ατμοσφαιρικά φαινόμενα, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία του Μασάρου Εμότο για το νερό και τη Θεωρία του Χάους και το γνωστό «Φαινόμενο της Πεταλούδας». Σημειώνεται τέλος ότι ο ήχος του γκονγκ, όπως έδειξε και η μέχρι τώρα εμπειρία και στην Ελλάδα, έχει θεαματικά αποτελέσματα και παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για έρευνα στο πεδίο των ανθρώπων με προβλήματα ακοής και όρασης λόγω του διαφορετικού τρόπου λειτουργίας των αισθήσεών τους, σε ανθρώπους με ψυχικές και συναισθηματικές διαταραχές, στα ζώα και τα φυτά. Από τις μέχρι τώρα παρατηρήσεις στην Ελλάδα, στον Υμηττό και το λόφο του Φιλοπάππου στην Αθήνα, το Γιούχτα και τα Αστερούσια Όρη στη Κρήτη, πτηνά και μικρά θηλαστικά προσελκύονται από τον ήχο του γκονγκ, ενώ τα ωδικά πτηνά τον συνοδεύουν χαρακτηριστικά. Στην Αμερική το γκονγκ έχει χρησιμοποιηθεί εξ αρχής ως βοήθημα απεξάρτησης ατόμων εθισμένων σε τοξικές ουσίες.

Ευτυχία Αφίχθη - Tai LoiΗ έρευνα δείχνει ότι η συστηματική συμμετοχή σε συνεδρίες μουσικής θεραπείας γκονγκ, μέσα από τον εσωπτρισμό που λαμβάνει χώρα και την πληρότητα που βιώνεται νευρο-ακουστικά λόγω των φυσικών ιδιοτήτων των γκονγκ, εφόσον αξιοποιηθεί ορθά, συντελεί στη διεύρυνση της αντίληψης, ερμηνείας και εμβίωσης της πραγματικότητας, υποβοηθώντας τον καθένα με τελείως ατομικό και προσωπικό τρόπο να βρει το δικό του νόημα της ελευθερίας κάθε στιγμή, μέσα από την αυτοεξέταση και τον επανακαθορισμό ιδεών, πεποιθήσεων και συμπεριφορών που δεν ωφελούν ούτε το σώμα ούτε και τη ψυχή μας. 

 

 

Είστε ελεύθεροι να εκτυπώσετε, αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και να το μοιραστείτε με φίλους. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνο εφόσον το κείμενο παρουσιάζεται αυτούσιο και γίνεται αναφορά στο συγγραφέα και την ιστοσελίδα www.gonglove.org * Δεν επιτρέπεται η χρήση του κειμένου ολικά ή τμηματικά για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς * Δεν επιτρέπεται: Να αλλάξετε, να μετασχηματίσετε ή να προσθέσετε οτιδήποτε σε αυτήν την εργασία. Δεν επιτρέπεται η έντυπη αναδημοσίευση, ούτε η αναμετάδοση σε μέσα επικοινωνίας, μέρους ή του συνόλου αυτών χωρίς έγγραφη άδεια από το Εργαστήρι της Τέχνης των Γκονγκ GongLove ArtLab.