Μικρό Γκονγκ Οδοιπορικό στο Ηραίο στο Λουτράκι

747

Η Τριελεγεία της Αφροδίτης, ένα μικρό γκονγκ οδοιπορικό στο Ηραίο στο Λουτράκι, από τη μεγάλη αναζήτηση για τον κατάλληλο χώρο φιλοξενίας των πρώτων τριών μεγάλων εγκοιμήσεων γκονγκ που έγιναν στην Ελλάδα.