Παίζοντας Μουσική Πλεούμενοι στις Δονήσεις

1076

Το συγκεκριμένο βίντεο, στο οποίο ο μουσικός Christoph Sietzen παίζει Μαρίμπα και Βιμπράφωνο, αποτελεί υπόδειγμα του επιθυμητού βαθμού ελευθερίας και άνεσης της κίνησης του σώματος και της αντίληψης που θα πρέπει να έχει κατακτήσει ένας έμπειρος παίκτης γκονγκ ο οποίος καλείται να συντονιστεί κατ’ αντιστοιχία ανάμεσα σε γκονγκ και να δημιουργήσει μουσικές συνθέσεις οι οποίες επανακαθορίζονται ελεύθερα από την αλληλεπίδραση τους με την ζωντανή απρόβλεπτη για τον άνθρωπο ανάδραση των γκονγκ σε αντίθεση με την καθορισμένη τονική ανταπόκριση των κοινών μουσικών οργάνων. Παράλληλα υποδηλώνει το ήδη διαφαινούμενο μέλλον των καινοφανών αναπτυσσόμενων τεχνικών προσέγγισης του γκονγκ με πολλαπλούς επικρουστήρες σε κάθε χέρι καθώς και την έλευση του νέου θεωρητικού μοντέλου αναπαραγωγής των παλμών γκονγκ πριν την άμεση επαφή μεταξύ ανθρώπων και γκονγκ.