Τα γκονγκ στον περίβολο του τάφου του Ν. Καζαντζάκη

468

Αποσπάσματα από ανοικτή συνεδρία θεραπευτικού γκονγκ στον περίβολο του τάφου του Νίκου Καζαντζάκη στο Ηράκλειο Κρήτης.