Μη Γραμμικότητα, Μαθηματικό Χάος και ο Ήχος του Γκονγκ

575

Μη Γραμμικότητα, Μαθηματικό Χάος και Γκονγκ | GongLove ArtLab

Μη γραμμικότητα, μαθηματικό χάος – δηλαδή ο τρόπος αυτοοργάνωσης και εξέλιξης των φυσικών συστημάτων που οι άνθρωποι ακόμη δεν μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια όπως π.χ. ο καιρός 😉 (για όσους κάνουν παράπονα για τους μετεωρολόγους), και ο ήχος των ρηχών κυρτών γκονγκ, σαν αυτά που χρησιμοποιούμε κυρίως στις θεραπευτικές συνεδρίες γκονγκ. Εργασία του 1989. Έχουμε και νεώτερες. Τα συμπεράσματα όλων των εργασιών καταλήγουν στην μη προβλεψιμότητα εντέλει της ανάπτυξης των ήχων των γκονγκ και ότι αυτό συνεπάγεται για τον συνηθισμένο ακροατή σε προβλέψιμα εξελισσόμενα ακούσματα συνηθισμένων μουσικών οργάνων. Όσοι έχουν ζήσει το γκονγκ έχουν ζήσει τα φαινόμενα που προκαλεί ο «απρόβλεπτα» εξελισσόμενος ήχος του γκονγκ στην ανθρώπινη αντίληψη και νόηση 😉 Όπως έχει ειπωθεί, το γκονγκ είναι το πρώτιστο και το ύστατο εργαλείο για τον ανθρώπινο νου.