Η αγάπη των Ελλήνων για τα Γκονγκ έγινε 5 χρονών και 4.000 ετών

172

Πέντε χρόνια, περισσότερες από διακόσιες Ερευνητικές Ηχωκαθάρσεις© –  Εξειδικευμένες Συνεδρίες Θεραπευτικού Γκονγκ, τρεις Εγκοιμήσεις με Γκονγκ, δυο Εκπαιδεύσεις στην Τέχνη του Γκονγκ και πολυάριθμες συμμετοχές σε σεμινάρια, συνέδρια, φεστιβάλ & καλλιτεχνικές παραστάσεις.

Με την Αγάπη σας, Συνεχίζουμε!
Καλή Χρονιά!

Ειδικό Επετειακό Φωτογραφικό Άλμπουμ
που θα εμπλουτίζεται καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς από επιλεγμένες στιγμές του εργαστηρίου, τους ανθρώπους και τα γκονγκ,
από την περίοδο 2012-2016.