Εκδηλώσεις

Τρέχουσες εκδηλώσεις του εργαστηρίου και του οργανισμού, άλλα ενδιαφέροντα του Αιγάλεω πρωτίστως και ίσως αλλού δευτερευόντως

Επιστήμη του Γκονγκ